Έλεγχος Αποχέτευσης με Κάμερα

Η εταιρία μας διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου της αποχέτευσης και των σωληνώσεων σας με κάμερα σε όλο τον νομό Χανίων. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον σύγχρονη στον χώρο και προσφέρει ακριβή προσδιορισμό του πιθανού προβλήματος που μπορεί να έχει το σύστημα αποχέτευσης. Το αποτέλεσμα; Η ταχύτερη επίλυση της δυσλειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης με αξιόπιστα αποτελέσματα και οικονομικότερες επιβαρύνσεις.

Γιατί χρειάζεται ο έλεγχος αποχέτευσης με κάμερα;

Το σύστημα της αποχέτευσης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή και να είναι φραγμένο για διάφορους λόγους:

  • Ιζήματα λυμάτων
  • Λίπη
  • Χώματα
  • Διάφορα Στερεά Αντικείμενα
  • Ρίζες Κοντινών Δέντρων
  • Κακοτεχνίες
  • Καθιζήσεις
  • Σπασμένες Σωληνώσεις

Όλα αυτά με την πάροδο του χρόνου εμποδίζουν την ροή των υδάτων στο σύστημα την αποχέτευσης με αποτέλεσμα όλα αυτά τα λύματα ή νερά να βρίσκουν διέξοδο στο μπάνιο σας, την κουζίνα σας, την αυλή σας, ακόμα και μέσα στους τοίχους σας. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εντοπίσουμε την πηγή του προβλήματος που αντιμετωπίζετε. 

 Ο έλεγχος με κάμερα μας δίνει την δυνατότητα να επιθεωρήσουμε τις σωληνώσεις με μεγάλη ακρίβεια, εντοπίζοντας το πρόβλημα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλες μεθόδους διάγνωσης. Παλαιότερα όταν παρουσιαζόταν μια δυσλειτουργία στην ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος απαιτούνταν πολύς χρόνος, σκληρή εργασία και το κυριότερο, πολλά σκαψίματα και ξηλώματα αυξάνοντας έτσι το κόστος. Πλέον, με την χρήση ειδικής ψηφιακής κάμερας αποχετεύσεων μπορούμε να εντοπίσουμε την αιτία της δυσλειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος άμεσα, αποδοτικά και κυρίως χωρίς υπέρογκα κόστη.

Πώς γίνεται ο έλεγχος του αποχετευτικού συστήματος με κάμερα;

Η διαγνωστική κάμερα αποχετεύσεων που διαθέτουμε είναι εξαιρετικά εύκαμπτη και μπορεί να διεισδύσει στο αποχετευτικό σας σύστημα με ευκολία καθώς μπορεί να διακλαδίζεται στις σωληνώσεις και να φτάνει στο σημείο που υπάρχει το πιθανό φράξιμο των αγωγών. Το έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό μας εισάγει την κάμερα μέσα από την λεκάνη, τα σιφώνια ή από οποιοδήποτε άλλο προσβάσιμο σημείο. Την ίδια στιγμή παρακολουθεί το εσωτερικό των σωληνώσεων από την οθόνη του μηχανήματος.

Αφού εντοπιστεί η πιθανή ζημιά, με την χρήση πομπού εντοπίζεται με ακρίβεια η θέση της κάμερας μέσα στις σωληνώσεις. Έτσι, ο υδραυλικός έχει μια πλήρη εικόνα του προβλήματος, γνωρίζοντας με ακρίβεια το είδος και την τοποθεσία της ζημιάς και είναι σε θέση να σας προτείνει και τον αποδοτικότερο τρόπο επίλυσης του ζητήματος.

Επίλυση του προβλήματος

Το προσωπικό μας κατέχει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει οτιδήποτε προκύψει μετά τον έλεγχο με κάμερα. Στα 40 χρόνια παρουσίας μας στον κλάδο είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας τις πιο απαιτητικές εργασίες. Με την χρήση των πλέον σύγχρονων  μηχανημάτων μπορούμε να διορθώσουμε οτιδήποτε εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού σας συστήματος, με τον δυνατό ταχύτερο και οικονομικότερο τρόπο.

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και μην διστάσετε να μας καλέσετε.